Насловна
Контакти
 

Жиро С-ки

 

Банка Жиро Сметка
Комерцијална Банка 300000002829138
Стопанска Банка 200002042960739
Стопанска Банка нам 200002046144376
Тутунска Банка 210064301390187
Охридска Банка 530010101241937
ИК Банка 270064301390194
УНИ Банка 240010002009529
Инвест Банка 250001002648468
Прокредит Банка 380176917702105
Поштенска Банка 360016010049766 

 

 

 

 

 

 

 

Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје, 02 / 3204 - 410, contact@snabduvanjecentar.mk