Насловна
Контакти
 

Новости од дистрибуција

10.11.2012
Дефектите се лоцирани, по што е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за централното градско подрачје.

09.11.2012
Заради дефект на мрежа без греење е централното градско подрачје, кое се снабдува од А-водот на топланата Исток.

09.11.2012
Заради голем губиток на вода од мрежата на Топланата Исток, испораката на енергија ќе биде привремено прекината.

31.10.2012
Барањата за празнење на вода од внатрешната инсталација, ќе се реализираат веднаш штом се создадат услови за тоа, односно по 21 часот

04.10.2012
Поради отклонет дефект на вреловодната мрежа, на 05.10.2012 ќе бидат наполнети и поставени во работна позиција следните објекти

01.10.2012
Ставање на внатрешната инсталација на објектите под работен притисок

01.10.2012
Поради технички причини, полнењето на следните објекти СЕ ОДЛОЖУВА.

20.08.2012
Нови цени за топлинска енергија
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје, 02 / 3204 - 410, contact@snabduvanjecentar.mk