Насловна
Контакти
 

 

Новости

06.10.2012
Правила за снабдување со топлинска енергија

27.09.2012
Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија

25.08.2012
Стартуваше OnLine сервисот за проверка на затворени објекти
 
Новости од дистрибуција
 
10.11.2012
Дефектите се лоцирани, по што е воспоставена нормална испорака на топлинска енергија за централното градско подрачје.

09.11.2012
Заради дефект на мрежа без греење е централното градско подрачје, кое се снабдува од А-водот на топланата Исток.

Соопштение за потрошувачите кои плаќаат со траен налог

Се известуваат потрошувачите кои ги плаќааат фактурите за греење со траен налог и со фактурата за декември 2012 г. добија известување за претплата, дека нема потреба да доствуваат податоци за трансакционите сметки. Износот од претплатата ќе им биде вратен на истите сметки.
 

Пријава на дефекти

 
Број за пријавување рекламации за
греење и течење
 
   

> Видете листа на затворени објекти

> Пријаветe дефект преку Интернет

> Начини за пријава на дефекти

 

Наплата

OnLine Проверка

OnLine Плаќање

 
     
 

 

 

Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје, 02 / 3204 - 410, contact@snabduvanjecentar.mk