Насловна
Контакти
 

Пријавa на дефекти

Корисен совет:

Пред да испратете барање за рекламација, проверете дали има известување за прекин во испорака на топлинска енергија на вашиот објект. Преглед на затворени објекти


 

 

Дефекти може да се пријават:

 

1 - Со јавување на телефонскиoт број на диспеческиот центар

Можност да оставите звучна порака на 4 ISDN линии на бројот 3076200 и современа автоматска централа која ги снима Вашите пораки и повратно Ве информира на телефонскиот број од кој сте се јавиле или на оној кој ќе го оставите во пораката.


 

2 - Директно со линк преку OnLine форма

Линк за OnLine пријава на дефект

 


 

 

3 - Со испраќање на SMS порака на

Можност рекламацијата да ја пријавите преку СМС порака на броевите: 071260300, 075496662, 078205820


 

Напомени:

Напоменуваме дека нема разлика во приоритетот на обработка на пораката и предавањето на извршување на терен според начинот на пријавување.

Приоритет имаат рекламациите за течење, а сите останати се обработуваат по редоследот по кој пристигнуваат.

Ве молиме да ги користите ИСКЛУЧИВО овие начини за пријавување на дефекти и рекламации за квалитет на греење.

Забелешките на ефиксноста и квалитетот на нашето постапување по Вашите пријави Ве молиме да ги доставите во писмена форма кај вашиот Снабдувач или на адреса: Дистрибуција на топлина ДООЕЛ Скопје, ул. Лондонска бб, 1000 Скопје.

 

Снабдување Центар ДООЕЛ - Скопје, 02 / 3204 - 410, contact@snabduvanjecentar.mk